Ενωση Κυπριων Προσφυγων Ελλαδας "Κυπρος 74" (Ε.Κ.Π.Ε.)

Ιστοσελιδα των Προσφυγων της Κυπριακης παροικιας στην Ελλαδα


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.Ε.


ΜΕΛΗ, ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.Ε. ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή κάποιου ως μέλος του συλλόγου απαιτείται:

α) Συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας,

β) αίτηση του υποψηφίου μέλους στο σύλλογο,

γ) απόφαση του Δ.Σ. τού Συλλόγου για την έγκριση της αίτησης για εγγραφή,

δ) Καταβολή στο Σύλλογο τού δικαιώματος εισφοράς εγγραφής

ε) Φωτοτυπία της Προσφυγικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Αστυνομικής ταυτότητας (Κυπριακής)

ζ)  Για τους/τις ύπανδρους πιστοποιητικό γάμου.

Η απόφαση του Δ.Σ. που απορρίπτει την αίτηση εγγραφής  νέου μέλους πρέπει  να είναι αιτιολογημένη.  Σε περίπτωση που το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση τού μέλους για εγγραφή, το μέλος μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση τού Συλλόγου, τής οποίας η απόφαση είναι υποχρεωτική πλέον για το Δ.Σ.

 

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

Τακτικά μέλη θεωρούνται αυτά πού ευρίσκονται και κατοικούν στην Αθήνα και έχουν συμπληρώσει το αναγκαίο όριο ηλικίας των  18 ετών και πού καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες εισφορές. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα τού εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Αντεπιστέλλοντα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν γραφεί ως τακτικά και διαμένουν εις άλλες πόλεις μακριά από την έδρα τού Σωματείου. Τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου [δικαίωμα τού εκλέγειν μπορούν όμως ασκούν μόνο εάν παρευρίσκονται στην Γεν. Συνέλευση τού Συλλόγου].

Επίτιμα Μέλη θεωρούνται και μπορούν να καταστούν με πρόταση του Δ.Σ. από την Γεν. Συνέλευση τα πρόσωπα πού έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στο Σύλλογο και στους Κυπρίους Πρόσφυγες γενικές καθώς και τα πρόσωπα εκείνα πού κατέχουν υψηλές δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές θέσεις.

 

 

Πέραν των προβλεπόμενων στο Καταστατικό: Τακτικά Μέλη, Αντεπιστέλλοντα Μέλη και Επίτιμα Μέλη, δημιουργείται ο θεσμός «των Φίλων του Σωματείου» προκειμένου να συνδέσει άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να γίνουν Τακτικά ή Αντεπιστέλλοντα Μέλη, αλλά επιθυμούν να συνδεθούν με το Σωματείο για να προσφέρουν στο έργο και τις δράσεις του. Ενδεικτικά αναφέρονται: άτομα που ήταν / έχουν συγγενείς Αγνοουμένους, Εγκλωβισμένους, Αιχμαλωτισθέντες το 1974, Παθόντες/Τραυματισθέντες του 1974 ή απλή επιθυμία σύνδεσης. Οι «Φίλοι του Σωματείου» θα έχουν δικαίωμα λόγου, δεν θα έχουν όμως δικαίωμα Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι και θα καταγράφονται σε ξεχωριστή Κατάσταση, όπου θα σημειώνεται η/οι ιδιότητα/ες σύνδεσης τους (από τις παραπάνω).

 

Όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε μέλη ή φίλοι του σωματείου συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και στείλετε την στο email: info@cyprusref-gr.com

 

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.Ε. (.doc)


ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.Ε.

Με απόφαση του το Δ.Σ. της Ε.Κ.Π.Ε. έγκρινε το νέο λογότυπο του σωματείου.


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Επιτροπές Κατεχόμενων Περιοχών της Κύπρου:

·        Μόρφου,

·        Μαρωνίτικα χωριά,

·        Κερύνεια,

·        Κατεχόμενες περιοχές Λευκωσίας,

·        Μεσαορία,

·        Καρπασία,

·        Αμμόχωστος.

 

(Στόχος της κάθε Επιτροπής η διασύνδεση προσφύγων από τις περιοχές, η διατήρηση της μνήμης γι’ αυτές, η διασύνδεση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα οργανωμένα σύνολα της περιοχής, η προβολή της ιστορίας και των εθίμων π.χ. μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά.). 

 

Καλούνται τα Τακτικά μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτές να ενημερώσουν το Δ.Σ.

 

 

Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι της Ε.Κ.Π.Ε.:

Για τον καλύτερο συντονισμό και την επέκταση των δράσεων της Ε.Κ.Π.Ε. στην Περιφέρεια θεσπίζεται η ανάθεση συντονιστή/των σε διάφορες περιφέρειες από τα αντεπιστέλλοντα μέλη. Η ανάθεση θα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Π.Ε.

 

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Κ.Π.Ε. (που κατοικούν εκτός της ευρύτερης περιοχής Αθηνών) καλούνται να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. για να δημιουργηθούν οι κατά τόπους Περιφερειακοί Αντιπρόσωποι. 


ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.Π.Ε.


Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.)

Δεδομένων των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν με την έκρυθμη κατάσταση που διέπει το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των Κυπριακών σωματείων την Ο.Κ.Ο.Ε., και δεδομένης της δικαστικής αγωγής που έχει κατατεθεί, η Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας ιδρυτικό μέλος, με σχεδόν 1.800 μέλη, που συμμετείχαν στις διαδικασίες κοινών αρχαιρεσιών για εκλογή αντιπροσώπων με τα υπόλοιπα σωματεία της Αττικής, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε., δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη.

 

Το Καταστατικό, οι Κανονισμοί και οι Εκλογικές διαδικασίες πρέπει να τηρούνται ως κόρη οφθαλμού και με θρησκευτική ευλάβεια. Δυστυχώς στην διαδικασία προς το 15ο Συνέδριο έχουν κατατεθεί καταγγελίες, και η έρευνα έδειξε ότι έχουν διαπραχτεί σωρεία παραβάσεων. Η Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας, που είναι ένα από τα δύο σωματεία στα οποία (στο παρελθόν) επιβλήθηκαν κυρώσεις για τέτοιου είδους παραβάσεις (που έγιναν από τις τότε διοικήσεις της Ε.Κ.Π.Ε.), γνωρίζει πολύ καλά την αναγκαιότητα να τηρούνται οι διαδικασίες.

 

Οι επίπλαστες και ευκαιριακές πλειοψηφίες (που καταγράφηκαν προ του 15ου Συνεδρίου) δεν μπορούν να κρύβονται και να μη απονείμουν δικαιοσύνη και να εφαρμόζουν κυρώσεις, όπως επιτάσσει το Καταστατικό και οι Κανονισμοί, ως έπραξαν στο παρελθόν με την Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό το σωματείο (που έχει την ενεργητική νομιμοποίηση), κατέθεσε πρόσθετη παρέμβαση στην παραπάνω δικαστική αγωγή, με άξονα τα παραπάνω.

 

 

Αναμένονται οι αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ως σωματείο δηλώνουμε ότι θα σεβαστούμε την όποια απόφαση της.

ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. «ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ» ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.Ε.

Με μια πρωτοφανή ρηματική διακοίνωση Αρ. 37 το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. «καταδικάζει» την αναζωογόνηση της Ε.Κ.Π.Ε. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.Κ.Ο.Ε. στην πρόσφατη τακτική συνεδρίαση του της 3-3-2018 αποφάσισε ομόφωνα την καταδίκη της επανεμφάνισης της «Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας - Κύπρος 1974», μέσα από δικαστικές διαδικασίες και μετά από 12 τουλάχιστον χρόνια πλήρους αδράνειας.

 

Το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. ως δευτεροβάθμιο όργανο των Κυπριακών σωματείων της Ελλάδας είναι δεσμευμένο με καταστατικές και συνεδριακές αποφάσεις. Όπως «ότι ο ρόλος της Ο.Κ.Ο.Ε. είναι να παραμένει διακριτός από εκείνο των Σωματείων-μελών, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ή έστω συμπληρωματικός προς αυτά, αλλά οφείλει να είναι εκφραστικός, ενοποιητικός και καθοδηγητικός της δράσης τους». Είναι συνεπώς αδιανόητο να «καταδικάζει» την αναζωογόνηση ενός ιδρυτικού μάλιστα σωματείου, με υψηλή συμβολική σημασία, ιδιαίτερα όταν είναι επίσης δεσμευμένο με συνεδριακή απόφαση: «να μελετήσει τις συνθήκες αδράνειας Σωματείων-μελών και να τα ενισχύσει ώστε να επανέλθουν στην ενεργό δράση».  Ακόμα είναι δεσμευμένο με καταστατική πρόνοια ότι: «Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας διατηρεί πλήρως τα δικαιώματα στην αυτόνομη δραστηριότητα και λειτουργία του.»

 

Η νομολογία για τις νομικές οντότητες διαβλέπει ότι σε περίπτωση καθυστέρησης ανανέωσης των οργάνων διοίκησης τους ο μόνος δρόμος για να απενεργοποιηθούν είναι η προσφυγή μελών του σωματείου στο Πρωτοδικείο για διορισμό προσωρινής διοίκησης που θα συγκαλέσει Γ.Σ. και θα διοργανώσει εκλογές. Που είναι το μεμπτό;

 

Απορίας άξιο είναι και η αναφορά σε τουλάχιστο 12 έτη αδράνειας και μη εκλογής διοίκησης όταν η ίδια η Ο.Κ.Ο.Ε το διάστημα αυτό συνδιοργάνωνε εκδηλώσεις με την Ε.Κ.Π.Ε. Ο δε ουσιώδης χρόνος είναι Μάης 2009 ως Νοέμβριο 2017, δηλαδή 8,5 έτη (και όχι τουλάχιστον 12).

 

Μας ξενίζει λοιπόν αυτή η η έλλειψη σεβασμού προς ένα μέλος. Ποιους άραγε θέλουν να παραπληροφορήσουν;  

 

Η εν λόγω ενέργεια είναι μια συνειδητά κακόπιστη προσπάθεια διάσπασης του παροικιακού κινήματος των Κυπρίων της Ελλάδας, με στόχο τόσο την αποδυνάμωσή του όσο και την προσβολή της κυρίαρχης άποψης της παροικίας για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

 

Άλλο ένα ψεύδος και κακοπιστία. Η «κυρίαρχη άποψη της παροικίας» για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθορίζεται μέσα από τα ομόφωνα συναινετικά ψηφίσματα των Συνεδρίων της Ο.Κ.Ο.Ε. Η Ε.Κ.Π.Ε. αποδέχεται και στηρίζει τα ομόφωνα αυτά ψηφίσματα ως κυρίαρχη καθοδηγητική δράση του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. Αντιστρέφουμε το ερώτημα προς το παρόν Κ.Σ. (προϊόν αντικαταστατικών και εκλογικών παραβιάσεων που έχουν καταγγελθεί στη Ελληνική Δικαιοσύνη): η σημερινή έωλη πλειοψηφία σέβεται τις συνεδριακές αποφάσεις;

 

Και ακόμα από εκεί και περά το κάθε κυρίαρχο σωματείο με δικαίωμα αυτόνομης δραστηριότητας έχει δυνατότητα να έχει τις δικές τους θέσεις. Γιατί άραγε δεν καταγγέλλονται σωματεία με έντονα απορριπτικές απόψεις που είναι σε αντίθεση με τα ομόφωνα ψηφίσματα της Ο.Κ.Ο.Ε.;

 

Ποιους άραγε θέλουν να παραπληροφορήσουν;  

 

Το σωματείο αυτό (σσ. η Ε.Κ.Π.Ε.), όπως και άλλα τρία θεματικά Σωματεία, Σύλλογος Κυπρίων Επιστημόνων - Σ.Κ.Ε., Σύλλογος Ελλήνων Κυπρίων Επιστημόνων - Σ.Ε.Κ.Ε. και Σύλλογος Καρπασιτών, είχαν αυτοβούλως προχωρήσει σε ουσιαστική αδρανοποίηση και ενέταξαν τα μέλη τους στην Ένωση Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.), στα πλαίσια μιας ιστορικής καθολικής συμφωνίας όλων των τάσεων, με το σκεπτικό ότι έτσι ισχυροποιείται η ενότητα και η φωνή του παροικιακού κινήματος.

 

Ουδέποτε πάρθηκε τέτοια απόφαση. Και προκαλούνται οι ψευδόμενοι να προσκομίσουν έγγραφα και αποφάσεις των σωματείων που να αποδεικνύει ότι «είχαν αυτοβούλως προχωρήσει σε ουσιαστική αδρανοποίηση και ενέταξαν τα μέλη τους στην Ένωση Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.)». Η φερόμενη ως ημερομηνία γι’ αυτή τη συμφωνία (σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. είναι προ του Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε τον Μάη 2005 – όταν η Ε.Κ.Π.Ε. μετά από αυτή την ημερομηνία διενήργησε 2 εκλογικές αναμετρήσεις και ο ΣΚΕ μία).

 

Εξάλλου η συνεδριακή απόφαση της Ο.Κ.Ο.Ε. λέει: «Καλείται το νέο Κ.Σ. να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν παραπέρα θετικά στις διαδικασίες ενοποίησης δράσης των παροικιακών κινημάτων ιδιαίτερα στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη». Η Ενοποίηση της δράσης δεν σημαίνει αυτόβουλη αδρανοποίηση, αλλά αυτό που συνέβη ως περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ο.Κ.Ο.Ε.: «Σε όσες γεωγραφικές ενότητες (νομούς) θα υπάρχουν πέραν του ενός πλήρη σωματεία-μέλη, με μέριμνα του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. θα διοργανώνεται κοινή εκλογική διαδικασία με κοινή κάλπη, κοινή εφορευτική επιτροπή, κοινούς εκλογικούς καταλόγους για την εκλογή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. με το σύστημα της απλής αναλογικής όπως προβλέπει το Καταστατικό της Ο.Κ.Ο.Ε. (Η κοινή Εφορευτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από το σύνολο των Εφορευτικών Επιτροπών των συμμετεχόντων σωματείων)

 

Προς επίρρωση των παραπάνω τονίζεται ότι στις κοινές εκλογές για την Ο.Κ.Ο.Ε. των 5 σωματείων-μελών της Αθήνας πέραν του Εκλογικού Καταλόγου της Ε.Κ.Ε. υπάρχει ξεχωριστός Εκλογικός Κατάλογος μελών των 4 σωματείων που δεν είναι μέλη της Ε.Κ.Ε. και αριθμεί περίπου 1.800 άτομα, καθόσον δεν υπήρξε συμφωνία για εγγραφή τους στην Ε.Κ.Ε. Τα άτομα αυτά ψηφίζουν μόνο για αντιπροσώπους στην Ο.Κ.Ο.Ε.

 

Ποιους άραγε θέλουν να παραπληροφορήσουν;  

 

 

 

 

 


ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-2020 (ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 14/01/2018)

·         ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΙΖΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΝΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

·         ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΑΣΗΣ – ΤΑΜΙΑΣ

·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΖΙΔΗΣ – ΜΕΛΟΣ

·         ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ

·         ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ – ΜΕΛΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’  ΑΡΙΘΜΟ 2404/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙ Γ.Σ. ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 14/12/2017)

·         ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΖΙΔΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

·         ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ – ΤΑΜΙΑΣ

·         ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΙΖΟΣ – ΜΕΛΟΣ

·         ΣΥΜΕΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΜΕΛΟΣ

·         ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠιΔΗΣ – ΜΕΛΟΣ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2006-2017 (ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 03/12/2006) – (ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΟ 2009 ΟΠΟΤΕ ΕΛΗΓΕ Η ΘΗΤΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017)

·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΖΙΔΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

·         ΚΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΤΑΜΙΑΣ

·         ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ – ΜΕΛΟΣ

·         ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΡΗΣ – ΜΕΛΟΣ

·         ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ – ΜΕΛΟΣ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 (ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 09/05/2005)

·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΖΙΔΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

·         ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ – ΤΑΜΙΑΣ

·         ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  – ΜΕΛΟΣ (ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/05/2005) –  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

·         ΛΟΪΖΟΣ ΑΡΑΒΗΣ – ΜΕΛΟΣ (ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/05/2005) –  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

·         ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ – ΜΕΛΟΣ (ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/05/2005) –  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΡΗ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2003-2005 (ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 22/03/2003)

·         ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΜΠΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

·         ΛΟΪΖΟΣ ΑΡΑΒΗΣ – ΤΑΜΙΑΣ

·         ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

·         ΑΛΕΚΑ ΠΑΡΠΑ – ΜΕΛΟΣ

·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΖΙΔΗΣ - ΜΕΛΟΣ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2001-2003  (ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 23/01/2001)

·         ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΜΠΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

·         ΛΟΪΖΟΣ ΑΡΑΒΗΣ – ΤΑΜΙΑΣ

·         ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ

·         ΑΛΕΚΑ ΠΑΡΠΑ – ΜΕΛΟΣ

·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΖΙΔΗΣ – ΜΕΛΟΣ

 

. . . . .

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – 14/05/1988 ΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1988

·         ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

·         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΪΖΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ